Polistidningen – Klimakteriet i fokus på jobbet

Kristina Karlberg skrev om polisregion Västs utbildning av chefer och medarbetare om klimakteriet.