Utbildning / 1-dags fortbildning för leg. vårdprofessioner

Klimakteriet, kvinnohälsa & hormonbehandling

Är du intresserad av att starta upp en klimakterierådgivning utifrån evidensbaserad kunskap?

Möter du redan idag många kvinnor i klimakteriet i din professionella vardag och vill fördjupa din kunskap om klimakteriet och hormonbehandling?

Fortbildningen omfattar en 1-dags undervisning och innehåller föreläsningar och fallbeskrivningar kring olika symptom och behandlingsalternativ i ämnet klimakteriehälsa och hormonbehandling. Fallen diskuteras och kursledarna sammanfattar området med en faktadel. 

Vill du få ökad kunskap om klimakteriet? Vill du känna dig trygg med att starta en klimakterierådgivning?

Utbildningen ”Klimakteriet, kvinnohälsa & hormonbehandling” omfattar en heldags föreläsning inom ämnet klimakteriet, kvinnohälsa och hormonbehandling.

Dagen innehåller föreläsningar, gruppdiskussioner samt fallbeskrivningar där både symptom, livsstilsinterventioner och behandlingsalternativ avhandlas.

 

Klimakterieutbildningen med primärvårdsperspektiv har fokus på personcentrerade samtal om kvinnors hälsa mitt i livet och möjlighet till att omedelbart integrera klimakterierådgivning på Vårdcentralen/Hälsocentralen. 

Utbildningen startade 2020 och har nu utbildat över 200 leg. vårdprofessioner på över 60 vårdcentraler/hälsocentralen.

Kursledare: Lena Rindner, med. dr., universitetslektor, leg. distriktssköterska, specialistkompetens inom klimakteriet.

Klimakterieutbildning
”Klimakteriet, kvinnohälsa & hormonbehandling

Datum våren 2024

 • 7 mars, Göteborg
 • 21 mars, Stockholm
 
Datum hösten 2024
 • 15 oktober, Göteborg
 • 17 oktober, Stockholm
Tid
 • Kl: 9.00 – 16.00, fika står framme från 8.30
 • Lunch, för och eftermiddagsfika ingår. Meddela allergier eller specialkost vid anmälan

Begränsat antal platser.

Klimakterieutbildning med fokus på klimakteriet i primärvården

1-dags utbildning med primärvårdsperspektiv för leg. vårdprofessioner. Fokus ligger på hur du arbetar med klimakterierådgivning och kvinnors hälsa mitt i livet på din vårdenhet. Stöd,  verktyg och handledning för integrering av klimakterierådgivning på din Vårdcentral/Hälsocentral

Reportage på vgrfokus.se

vgrfokus.se publicerade i februari 2024 ett reportage om utbildningen: "Hon utbildar vårdpersonal om klimakteriet – för att fler kvinnor ska få hjälp"

Reportage på vgrfokus.se

Tranehälsan i Tranemo och Närhälsan Sollebrunn har nyligen öppnat klimakteriemottagningar: "Här ska kvinnor med klimakteriebesvär fångas upp"

Syfte och lärandemål

Syftet med utbildningen är att du ska få ökad kunskap om klimakteriet, kvinnors hälsa och hormonbehandling samt öka din kunskap kring  fysiologiska samt endokrinologiska förändringar med fokus på klimakteriet och det naturliga biologiska åldrandet. Få kunskap om vanliga symtom mitt i livet och behandlingsstrategier.

Efter genomgången utbildning ska du känna dig trygg i att ge råd och behandlingsalternativ vid klimakteriella besvär och hormonbehandling. Planera och initiera vårdåtgärder för kvinnor i behov av klimakterievård och behandling. Du ska också bli trygg i och fått verktyg för att initiera en klimakterierådgivning på den egna vårdenheten. 

Vi utgår från ett personcentrerat perspektiv och bio-psykosocialt förhållningssätt.

Målgrupp

Leg. vårdprofessioner såsom läkare, distriktssjuksköterskor, företagssköterskor, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter samt övrig hälso-sjukvårdspersonal som möter kvinnor mitt i livet.

Kursinnehåll

 • Fysiologi och endokrinologi med fokus på klimakteriet och det naturliga biologiska åldrandet
 • Symtom i klimakteriet och vid det naturliga biologiska  åldrande
 • Behandlingsstrategier – farmakologiska och icke farmakologiska
 • Hormonbehandling
 • Kommunikation och bemötande – personcentrerade samtal
 • Kvinnors hälsa ur ett bio-psykosocialt perspektiv
 • Livsstilsinterventioner för kvinnor mitt i livet; träning, kost, stresshantering, sömn, återhämtning, sociala relationer
 • Kvinnors sexuella och urogenitala hälsa under klimakteriet
 • Verktyg, råd och stöd för att uppstart av egen klimakterierådgivning på din vårdenhet

De flesta kvinnor lever ungefär en tredjedel av sitt liv efter sista menstruationen.

Kunskap i form av föreläsningar, utbildning eller rådgivning om klimakteriet kan hjälpa dig hitta bästa vägen framåt.

"Klimakteriet, kvinnors hälsa & hormonbehandling" - 1-dagsutbildning för leg. vårdprofessioner.

Kursledare

Information

För mer info, kursbeskrivning & anmälan kontakta: lena@rindner.se 

Anmälan

Läs vad en tidigare deltagare tycker

Tanja Miloloza Melin har startat upp klimakterierådgivning i Floda, något som Lerums Tidning uppmärksammade

Reportage med Lena Rindner i Göteborgs-Posten

"Fler ska få hjälp – dessa vårdcentraler erbjuder klimakterierådgivning"

Hör Lena berätta på Instagram