Klimakteriesatsning i Partille kommun

Partille kommun har som första kommun i landet tagit ett rejält helhetsgrepp om klimakteriefrågan.

Friskvårdssatsningen kring klimakteriet omfattar följande:

  • Utbildning för chefer
  • Storföreläsningar för kvinnliga medarbetare 40-60 år
  • Personlig klimakterierådgivning – för dig som önskar
  • Snabb lotsning till hjälp i vården – för dig som vill och behöver

Samtliga moment i klimakteriesatsningen sker på betald arbetstid, i samråd med närmaste chef.

Start hösten 2022

Kommunens klimakteriesatsning startade under 2022, med chefsutbildning och storföreläsningar där totalt 300 kvinnor deltog. Satsningen fortgår vidare in i 2024.

Läs om Partille kommuns satsning i media: