Lena Rindner

Lena Rindner är medicine doktor i allmänmedicin, forskare, universitetslektor, leg. specialistsjuksköterska och distriktssköterska med specialkompetens inom klimakteriet och kvinnors hälsa.

Lena Rindner

Lena Rindner är medicine doktor i allmänmedicin, distriktssköterska med specialistkompetens inom klimakteriet, hjärtsköterska och föreläsare.

Om Lena Rindner

Lena Rindner är medicine doktor i allmänmedicin, specialistsjuksköterska inriktning distriktsköterska med specialkompetens inom klimakteriet. Disputerat vid Göteborgs Universitet, institutionen för medicin 2021 i ämnet kvinnors hälsa och klimakteriet. Avhandlingen med titeln “Women’s health in midlife – a person-centered approach in primary care – effects on mental, somatic, and urogenital symptoms, and quality of life” har fått stor uppmärksamhet nationellt. Avhandlingen och  forskningsresultaten har även uppmärksammas i Socialstyrelsens senaste rapport 2021 ”Vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvården samt i den gynekologiska specialistvården”.

Publicerat flertal vetenskapliga artiklar. Arbetat inom primärvården i över 30 år främst med samtal inom psykisk ohälsa, hjärta-kärl/hypertoni, inkontinens, demensutredningar och klimakteriehälsa.

Idag arbetar Lena främst som forskare med olika forskningsprojekt och i forskningsgrupper, vetenskaplig handledare, verksamhetsutveckling, föreläsningar och utbildning inom ämnet  klimakteriet och kvinnors hälsa mitt i livet. Hon är sedan 2023 styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening.

Snälla frun, det finns inte något sådant symtom...

Intresset för ämnet väcktes när jag i mitt kliniska arbete som distriktssjuksköterska på vårdcentralen dagligen träffade kvinnor ”mitt-i-livet” med frågor och funderingar om fysiska och psykiska symtom, om förändringar i kroppen och om måendet.

Många av dessa frågor tillhörde det naturliga åldrandet och var naturliga förändringar i denna fas i livet, men gav upphov till oro och ökad ohälsa för den enskilda kvinnan.

Kvinnorna kände sig inte sjuka, men de kände sig inte heller bra.

Den här perioden i livet sammanfaller med klimakteriet. Klimakteriet är en tidsperiod i en kvinnas liv, 5 år före och 5 år efter sista menstruation.

Jag upptäckte ett bristande bemötande från vården till kvinnan, otillräcklig information om det naturliga biologiska åldrandet och klimakteriet. Det fanns också en kunskapsbrist om råd, vård, stöd och behandling ur ett bio-psykosocialt perspektiv och med helhetssyn på kvinnor 45–60 år.

Hos kvinnor 45-60 år är psykisk och stressrelaterad ohälsa vanliga orsaker till besök i primärvården och till långtidssjukskrivning.

Tankarna kom då om att det skulle finnas en distriktsköterskeledd mottagning på vårdcentralen där kvinnan får personcentrerade samtal eller utbildning/föreläsning i grupp med information, råd och behandlingsalternativ om klimakteriet liknande den information som tonårstjejer får i skolan om pubertetsutveckling, likt den jag gav under mitt arbete som skolsköterska.

Denna kliniska frustration blev starten för min forskning 2009 och den första kontakten med FoUUI-centrum Södra Älvsborg och Göteborgs Universitet.

Publikationer