"Kvinnors hälsa mitt i livet"
- digital föreläsning om klimakteriet

Att inte kunna sova, att få värk, bli nedstämd (eller tokarg), att självförtroendet dippar, bli genomblöt av svett och inte känna igen sig själv.

Ja, det är bara några av de symtom som kan förekomma för kvinnor mitt i livet….

Välkommen till en inspirerande föreläsning för att stärka kvinnors hälsa mitt i livet!

"Kvinnors hälsa mitt i livet" - digital föreläsning om klimakteriet

Att inte kunna sova, att få värk, bli nedstämd (eller tokarg), att självförtroendet dippar, bli genomblöt av svett och inte känna igen sig själv.

Ja, det är bara några av de symtom som kan förekomma för kvinnor mitt i livet….

Välkommen till en inspirerande föreläsning för att stärka kvinnors hälsa mitt i livet!

Om föreläsningen

Föreläsningen baseras på resultatet från nya forskningsstudier och en avhandling av medicine doktor Lena Rindner. Forskningsresultaten har visat förbättrad livskvalitet, fysisk och mental hälsa samt minskad stressrelaterad ohälsa genom information om klimakteriet, livsstilsinterventioner och råd om behandlingsalternativ.

Vill du få tips och idéer hur du kan träna ditt förhållningsätt till olika utmaningar och belastningar i vardagen som kan öka din livskvalitet och hälsa?

Vill du få medicinsk information om hur kroppen fungerar och om olika behandlingsrekommendationer, påverkbara livsstilsfaktorer och om hormonell läkemedelsbehandling vid klimakteriet?

Vi pratar om balans i livet och vi beskriver hur belastningen från livssituationen, arbete, familj och klimakteriet samverkar och påverkar varandra. 

Ämnen i föreläsningen

 • Klimakteriet – vad är det?
 • Blödningsrubbningar
 • Vallningar och svettningar
 • Lokala östrogenbristsymtom
 • Inkontinens
 • Benskörhet
 • Kvinnors hjärthälsa
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Mental hälsa
 • Krav och förväntningar
 • Livsstilsinterventioner
 • Livskvalitet
 • Sociala relationer
 • Sexualitet och lust

Föreläsning i digitalt format

Den digitala föreläsningen är 60 minuter och med innehållsförteckning över alla avsnitt. Den digitala föreläsningen vänder sig till dig som vill veta mer om klimakteriet, vad som händer i kroppen, symtom, livsstilsfaktorer och behandlingsrekommendationer. 

För enskild

Se en digital inspelad föreläsning  när det passar dig. Du får en videolänk och ett lösenord och tillgång till föreläsningen i tre dagar

För arbetsgrupp/arbetsplats

Är ni en arbetsgrupp/arbetsplats? Du kan beställa den digitala inspelade föreläsningen i två veckor om det är en arbetsgrupp/arbetsplats som vill se föreläsningen tillsammans vid ett speciellt tillfälle.

För dig som beställt fysiska föreläsningar kan den digitala föreläsningen vara ett gott komplement till de medarbetare eller chefer som inte hade möjlighet att möjlighet att delta fysiskt. De får en möjlighet att se en digital inspelad föreläsning när det passar. Det innebär att medarbetaren får en videolänk och ett lösenord och tillgång till föreläsningen i två veckor.

Skicka förfrågan