"Kvinnors hälsa mitt i livet"
- en föreläsning om klimakteriet

Klimakteriehälsa angår de allra flesta av oss – antingen genomgår vi själva klimakteriet eller så har vi kvinnor i vår närhet som gör det, i hemmet, på arbetsplatsen, i föreningen och så vidare. 

Med den heltäckande föreläsningen ”Kvinnors hälsa i mitt i livet” erbjuder vi en god grund till kvinnor men även till män som vill få ökad kunskap och förståelse om livsfasen klimakteriet. 

Vi vänder oss till föreningar, allmänhet men även till  chefer och arbetsgivare som vill öka kunskapen om klimakteriet på sin arbetsplats i ett led ett hälsoförebyggande syfte  vara en attraktiv arbetsgivare.

"Kvinnors hälsa mitt i livet" - en föreläsning om klimakteriet

Klimakteriehälsa angår de allra flesta av oss – antingen genomgår vi själva klimakteriet eller så har vi kvinnor i vår närhet som gör det, i hemmet, på arbetsplatsen, i föreningen och så vidare. 

Med den heltäckande föreläsningen ”Kvinnors hälsa i mitt i livet” erbjuder vi en god grund till kvinnor men även till män som vill få ökad kunskap och förståelse om livsfasen klimakteriet. 

Vi vänder oss till föreningar, allmänhet men även till  chefer och arbetsgivare som vill öka kunskapen om klimakteriet på sin arbetsplats i ett led ett hälsoförebyggande syfte  vara en attraktiv arbetsgivare.

Om föreläsningen

Ta del av en inspirerande föreläsning om klimakteriet!

Du får med dig:

 • Ökad kunskap och information om vad som sker under klimakteriet
 • Medicinsk information om hur kroppen fungerar
 • Information om vanliga symtom
 • Information om kardiovaskulär och psykisk hälsa
 • Aktuella behandlingsalternativ vid klimakteriet
 • Tips och idéer om hur du genom träna ditt förhållningssätt till olika utmaningar och belastningar i vardagen för att öka din livskvalitet

Utöver detta beskriver vi hur belastningen från livsstil, karriär, träning, familj och klimakteriet kan påverka varandra och balansen i livet.

Föreläsningen baseras på forskningsresultat och min avhandling där förbättrad livskvalitet samt fysisk och mental hälsa påvisats genom information, stöd och råd om aktuella behandlingsalternativ i livsfasen klimakteriet.

Kunskap gör dig alltid bättre rustad.

Ämnen i föreläsningen

 • Klimakteriet – vad är det?
 • Blödningsrubbningar
 • Vallningar och svettningar
 • Lokala östrogenbristsymtom
 • Inkontinens
 • Benskörhet
 • Kvinnors hjärthälsa
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Mental hälsa
 • Krav och förväntningar
 • Livsstil
 • Livskvalitet
 • Sociala relationer
 • Sexualitet och lust

De flesta kvinnor lever ungefär en tredjedel av sitt liv efter sista menstruationen.

Kunskap i form av föreläsningar, utbildning eller rådgivning om klimakteriet kan hjälpa dig hitta bästa vägen framåt.

Boka "Kvinnors hälsa i mitt i livet" - en föreläsning för chefer och medarbetare om klimakteriet.
För mer information om och bokning: lena@rindner.se

Föreläsinng Polsimyndigheten 2024

Föreläsning hos Polisen

Föreläsning på arbetsmiljömedicin i Örebro

Ett urval av kunder