Personlig klimakterierådgivning baserad på forskningsresultat har visat på förbättrad hälsorelaterad livskvalitet såväl som fysisk och mental hälsa.
Rådgviningen består av personcentrerade samtal med information, råd och stöd om behandlingsalternativ till kvinnor i klimakteriet.

Personlig klimakterierådgivning baserad på forskningsresultat har visat på förbättrad hälsorelaterad livskvalitet såväl som fysisk och mental hälsa.

Rådgviningen består av personcentrerade samtal med information, råd och stöd om behandlingsalternativ till kvinnor i klimakteriet.

Personlig rådgivning vid eller om klimakteriet

En personlig klimakterierådgivning där klimakteriet och kvinnors hälsa mitt-i-livet baserat på nya forskningsresultat och en avhandling har visat förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och fysisk och mental hälsa med personcentrerade samtal innehållande information, stöd, råd och behandlingsalternativ till kvinnor i klimakteriet.

Klimakterierådgivningen utgår från en helhetssyn på symtom, livssituation och på hur det kan påverka livskvalitén och är personligt skräddarsydd med fokus på viktiga faktorer för just dig. Det kan handla om rådgivande samtal, relationer, livsstilsförändring eller östrogenbehandling.

 

Du får:
Personlig rådgivning och samtal kring ditt mående och dina symtom samt förslag på olika behandlingsalternativ. Genomgång av självskattningsformulär av symtom och bedömning av var du är i klimakteriet.

Klimakterierådgivning 45 minuter/besök, 1-5 besök.

Rådgivningen kan beröra följande ämnen:

 • Definition av klimakteriet
 • Vad händer i kroppen (fysiologi) vid klimakteriet
 • Blödningsrubbningar
 • Värmevallningar och svettningar
 • Kvinnors hjärt-hälsa
 • Humörförändringar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Sociala relationer
 • Lokalt östrogenbristsymtom
 • Torra slemhinnor
 • Inkontinens
 • Sexualitet och lust
 • Copingstrategier vid krav och skuld
 • Livsstilsfaktorer
 • Östrogenbehandling
 • Råd om egenvård

Boka

Vill du lära dig mer om klimakteriehälsa på en mer generell nivå? Vi erbjuder både föreläsningar och kurser, både för allmänhet, arbetsgivare och personer inom vårdgivande yrken.