För hälsa mitt i livet

Föreläsning, kurser och rådgivning baseras på resultatet från mina forskningsstudier där forskningsresultaten har visat förbättrad livskvalitet och fysisk och mental hälsa genom information, råd, stöd om behandlingsalternativ i livsfasen klimakteriet.

Läs mer och ta del av rapporter och artiklar på sidan om mig.

Helhetssyn, personcentrering och bio-psykosocialt förhållningssätt är centralt i rådgivningen.

Under tiden vi bygger upp vår webbplats går det bra att ta kontakt via telefon eller mejl.