Forskning och avhandling har gett mig kunskap om hur man kan bemöta och stötta kvinnan i klimakteriet.
Genom denna kompletta paketering för vårdcentraler och andra vårdgivare vill jag nå ut till dig som möter kvinnan som ställs inför olika utmaningar i samband med klimakteriet.

Forskning och avhandling har gett mig kunskap om hur man kan bemöta och stötta kvinnan i klimakteriet.
Genom denna kompletta paketering för vårdcentraler och andra vårdgivare vill jag nå ut till dig som möter kvinnan som ställs inför olika utmaningar i samband med klimakteriet.

Klimakterierådgivning på vårdcentral

Äntligen en komplett paketering för implementering av en ny personcentrerad metod inom vårdcentralens ordinarie verksamhet för vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvården. Distriktsköterskeledd klimakterierådgivning för att stärka kvinnors hälsa mitt i livet där helhetssyn och bio-psykosocialt förhållningssätt bidrar till att förstå hur fysisk och mental hälsa samverkar.

Metoden baseras på resultatet från nya forskningsstudier med långtidsuppföljning där forskningsresultat av en RCT studie och en avhandling har visat förbättrad livskvalitet, minskad stressrelaterad ohälsa, minskat fysiska, urogenitala och psykiska symtom genom personcentrerade samtal till kvinnor 45-60 år om ämnen relaterade till klimakteriet.

Klimakteriet, livsstil, karriär, träning och familj påverkar och belastar varandra. Genom samtal och om att belysa helheten och förstå hur fysisk och mental hälsa samverkar få balans i livet.

Vi presenterar ett komplett processflöde att följa för vårdpersonal. Kvinnan får med sig tips och idéer hur hon kan träna sitt förhållningssätt till olika utmaningar/belastningar i vardagen som kan öka livskvalitet och hälsa samt medicinsk information om hur kroppen fungerar och om läkemedelsbehandling vid klimakteriet.

Implementering - metod och process

  • Uppstart kring praktiska förändringar, uppföljning och processflöde. (2 timmar)
  • Föreläsning/utbildning till samtlig personal om arbetssättet ”Integrerad klimakteriehälsa på vårdcentral” IKHV och klimakteriet. (1½ timma)
  • Utbildning teoretisk och praktisk, till distriktssköterska (6 timmar á 3 moduler)
  • Information till distriktsläkare och distriktssköterska tillsammans om processen/flödet (1 timma)
  • Handledning till distriktsköterska i form av medsittning
  • Handledning till distriktssjuksköterska i den kliniska verksamheten med råd och kliniska färdigheter vid personlig klimakterierådgivning
  • Uppföljning 1gång/månad
  • Projektledare finns digitalt tillgänglig vid frågor angående frågor om kliniska arbetet och i den nya arbetsmetoden under veckorna.

Om

Lena Rindner

Medicine doktor i allmänmedicin, universitetslektor, forskare, leg. specialistsjuksköterska – distriktssköterska,  föreläsare

Disputerat 2021 vid Göteborgs Universitet, Institutionen för allmänmedicin i ämnet kvinnors hälsa och klimakteriet. Avhandlingen med titeln ”Women’s health in midlife – a person-centered approach in primary care – effect on mental, somatic and urogenital symptoms, and quality of life” har fått stor uppmärksamhet nationellt. I Socialstyrelsens senaste rapport 2021 om ”Vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvården samt i den gynekologiska specialistvården” är avhandlingen och forskningsresultat uppmärksammad och refererad. Medverkat i intervjuer i radio,  tidskrifter och poddar bland annat  ”Klimakteriepodden” avsnitt 194, 282 och 308 . Arbetat kliniskt inom primärvården i över 30 år med främst samtal inom psykisk ohälsa, hjärta-kärl/hypertoni, inkontinens och demensutredningar. Idag arbetar Lena främst som forskare med forskningsprojekt, vetenskaplig handledning, föreläsningar och utbildning inom kvinnors hälsa och klimakteriet. Lena är också styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening.