Välmående personal vittnar om en attraktiv arbetsplats.
Kvinnodominerade yrken och arbetsplatser erbjuds därför föreläsningar och kurser för att bättre kunna möta och stötta sin personal i en unik friskvårdssatsning.

Välmående personal vittnar om en attraktiv arbetsplats.

Kvinnodominerade yrken och arbetsplatser erbjuds därför föreläsningar och kurser för att bättre kunna möta och stötta sin personal i en unik friskvårdssatsning.

Klimakteriet? Är inte det en privat angelägenhet?

Jo, visst, men…

Hormonella förändringar i samband med klimakteriet påverkar många kvinnor i åldern 45-60 år, medan det hos vissa går obemärkt förbi. Symtomen, som kan vara både psykiska och fysiska, varierar men för många kvinnor kan påverka det allmänna måendet.

Att inte sova, att få ökad stelhet och värk, att tappa fokus och få försämrad prestationsförmåga, att bli nedstämd eller ilsk, att bli genomblöt av svett, bli oroad eller känna ångest, och inte känna igen sig själv längre är bara några av de symtom som kan uppstå av hormonförändringar hos kvinnor mitt i livet.

Alla dessa förändringar som kan ske i en individ kan så klart även påverka arbetslivet, och genom att erbjuda din personal utbildning stärker du både individ, grupp och verksamhet!

Har vi medarbetare som mår bra är vi också en attraktiv arbetsgivare!

FÖRELÄSNING OM KLIMAKTERIET

Vi erbjuder en inspirerande föreläsning om klimakteriet, där vi vill ge kunskap och möjlighet till stöd för chefer och medarbetare. Ökad kunskap kan leda till en bättre  förståelse och bemötande på arbetsplatsen och attraktivare arbetsplats. Har vi medarbetare som mår bra är vi också en attraktiv arbetsgivare!

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivare, chefer och föreningar.

Vi erbjuder förutom föreläsningar även kurser och personlig rådgivning.  Det kan ske både fysiskt och digitalt beroende på vad som är lämpligt. Ta gärna kontakt med Lena Rindner för att diskutera upplägg.

Du kan också läsa om vårt färdiga upplägg för en integrerad klimakterierådgivning på vårdcentral.

Ta kontakt

Vill du boka Lena Rindner med föreläsningen ”Kvinnors hälsa i klimakteriet”? Fyll i formuläret för att diskutera upplägg.