Klimakteriet är något som alla kvinnor går igenom, ändå talas det inte om vad fasen innebär och hur kvinnan själv - och ibland hennes omgivning - påverkas.

Kunskap är alltid den bästa vägen framåt och det är med glädje jag kan berätta att Partille kommun nu storsatsar på ämnet och erbjuder friskvårdssatsning till sina anställda genom föreläsningar och enskilda rådgivningar.

Läs gärna mer om Partille kommuns satsning!

Klimakteriet är något som alla kvinnor går igenom, ändå talas det inte om vad fasen innebär och hur kvinnan själv – och ibland hennes omgivning – påverkas.

Kunskap är alltid den bästa vägen framåt och det är med glädje jag kan berätta att Partille kommun nu storsatsar på ämnet och erbjuder friskvårdssatsning till sina anställda genom föreläsningar och enskilda rådgivningar.

Läs gärna mer om Partille kommuns satsning!

Klimakterieutbildning - heldag

Boka föreläsningen "Kvinnors hälsa i mitt i livet"

Du får en inspirerande föreläsning med information, råd och behandlingsalternativ om ämnen relaterade till klimakteriet. Du får med dig tips och idéer hur du kan träna ditt förhållningsätt till olika utmaningar/belastningar i vardagen som kan öka din livskvalitet och hälsa samt medicinsk information om hur kroppen fungerar, livsstilsinterventioner och om läkemedelsbehandling vid klimakteriet.

Vi vänder oss till chefer och arbetsgivare som vill öka kunskapen om klimakteriet på sin arbetsplats i ett led ett hälsoförebyggande syfte vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi vänder oss också till kvinnor men även till män som vill få ökad kunskap och förståelse om livsfasen klimakteriet. 

Lena Rindner erbjuder föreläsning om klimakteriet och kvinnors hälsa mitt i livet men även klimakterieutbildning för leg. vårdprofessioner 

Föreläsningen baseras på forskningsresultatet från nya forskningsstudier och en avhandling av med. dr Lena Rindner samt senaste behandlingsriktlinjer.

Boka en föreläsning eller personlig klimakterierådgivning med dr Lena Rindner med. dr  och distriktsköterska med specialistkompetens inom klimakteriet.

Lena Rindner erbjuder föreläsning om klimakteriet och kvinnors hälsa mitt i livet men även utbildning om klimakteriet för leg. vårdprofessioner 

Föreläsningen baseras på forskningsresultatet från nya forskningsstudier och en avhandling av med. dr Lena Rindner samt senaste behandlingsriktlinjer.

Boka en föreläsning eller personlig klimakterierådgivning med dr Lena Rindner med. dr  och distriktsköterska med specialistkompetens inom klimakteriet.

Intressanta möten för förbättrad klimakterievård

Möte i Partille kommun

Tillsammans med Partille kommuns kommunchef Marith Hesse, förvaltningschef Kristina Svensson och rikstagsledamoten Johan Carlberg diskuterade vi hur vi kan förbättra klimakterievården i Sverige.

Kunskap rustar oss och gör oss starka, och i samverkan kan vi stötta både kvinnan och de som finns runt omkring!

Marith Hesse, Johan Carlberg, Lena Rindner och Kristina Svensson

Johan Carlberg och Lena Rindner

Reportage

Läs de senaste reportagen och artiklarna av eller med Lena Rindner:

Intervju/reportage

Polistidningen – Klimakteriet i fokus på jobbet

Kristina Karlberg skrev om polisregion Västs utbildning av chefer och medarbetare om klimakteriet.
Läs mer →
Intervju/reportage

Gefle Dagblad om klimakterierådgivning

Reportage i Gefle Dagblad om utbildningar för vården i klimakterierådgivning
Läs mer →
Intervju/reportage

Aftonbladet Plus

Artikel i Aftonbladet Plus om tecken på klimakteriet (betalartikel)
Läs mer →
Intervju/reportage

Omvårdnadsmagasinet

Artikel om klimakteriefrågor I nummer 2 2024 gjordes ett ganska stort reportage om klimakterievården. Här kan du se ett utdrag:
Läs mer →

De flesta kvinnor lever ungefär en tredjedel av sitt liv efter sista menstruationen.

Kunskap i form av föreläsningar, 1-dagsutbildning eller rådgivning om klimakteriet kan hjälpa dig hitta bästa vägen framåt.

Boka "Kvinnors hälsa i mitt i livet" - en föreläsning om klimakteriet.

De flesta kvinnor lever ungefär en tredjedel av sitt liv efter sista menstruationen.

Kunskap i form av föreläsningar, kurser eller rådgivning om klimakteriet kan hjälpa dig hitta bästa vägen framåt.

Boka ”Kvinnors hälsa i mitt i livet” – en föreläsning om klimakteriet.

45 år

Oftast inträder klimakteriet när kvinnan är mellan 45 till 55 år, Medelåldern då kvinnan får sin sista menstruation är i Sverige 51 år, och hur man upplever den här perioden i livet är högst individuellt.

0 %

Vanliga besvär som kan förekomma under klimakteriet är värmevallningar, förändringar i humör, att man inte riktigt ”känner igen sig själv”  fysiskt eller mentalt och det påverkar livskvalitén negativt.

0 %

85 % av kvinnor i klimakteriet rapporterar minst ett av symtomen mental ohälsa, vasomotoriska symtom och sömnstörningar.

Klimakteriehälsa stöttar kvinnan...

Du kan få personlig rådgivning med utgångspunkt från dig och din situation. Rådgivningen är personcentrerad, vilket innebär att den utgår från en helhetssyn på dina symptom, din livssituation och hur det påverkar livskvaliteten med ett bio-psykosocialt förhållningssätt.

Här erbjuds du en klimakterierådgivning som baseras på forskningsresultat och en avhandling som visar på förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och fysisk och mental hälsa genom personcentrerade samtal med information, råd och stöd.

...men även dem runt omkring.

Du som arbetsgivare eller du som vårdpersonal/vårdgivare kan också få stöd och utbildning i ämnet om vad som händer med kvinnan under den här tiden i livet. 

Genom föreläsningar och kurser ökar vi kunskapen om denna, ibland sköra, tid i kvinnans liv.

Att som arbetsgivare skaffa dig kunskap som får din personal att må bättre stärker dig som attraktiv arbetsgivare!

Intresset för ämnet väcktes när jag i mitt kliniska arbete som distriktssjuksköterska på vårdcentralen dagligen träffade kvinnor ”mitt-i-livet” med frågor och funderingar om fysiska och psykiska symtom, om förändringar i kroppen och om måendet. Många av dessa frågor tillhörde det naturliga åldrandet och var naturliga förändringar i denna fas i livet, men gav upphov till oro och ökad ohälsa för den enskilda kvinnan. Kvinnorna kände sig inte sjuka, men de kände sig inte heller bra.
Genom forskning och en avhandling utvecklades metoden MTE (Menopaus Transiton Education) som nu hjälper och ger stöd till kvinnor och deras omgivning i denna fas i livet.